SAMENOPHETFIETSPAD

1,2 miljoen Nederlanders zitten weleens op een racefiets: om te toeren, te trainen en wedstrijden te rijden. Een prettig gegeven: lichaamsbeweging, ontmoeten, buiten zijn, en uiteindelijk sportieve prestaties. Een unieke eigenschap aan deze vorm van sport is echter dat ze grotendeels plaats heeft in onze openbare ruimte, op openbare fietsinfrastructuur. Die fietsinfrastructuur wordt echter steeds drukker en de gebruikers meer divers.

Overheden stimuleren het fietsen in de dagelijkse mobiliteit (de minister wil in komende jaren 200.000 extra woon-werk fietsers) en zien ook graag meer mensen sportief bezig. Door dit soort ontwikkelingen is de relatie tussen fietsers en racefietsers in toenemende mate onder druk komen te staan, met gevolgen voor veiligheid en toegankelijkheid van de fietssport enerzijds en van de openbare weg anderzijds.

Die ruimtelijke, culturele en sociale gevolgen staan nog maar beperkt op de beleidsradar. Om deze ontwikkelingen beter te begrijpen en oplossingsrichtingen te verkennen, testen en in praktijk te brengen is dit onderzoeksproject opgezet.

Hoe kunnen we zowel de verkeersveiligheid voor fietsers vergroten, de stress verlagen en een goede ondersteuning voor een sportcultuur bieden? Welke rollen zijn daarin nodig voor gemeentes, provincies, fietsverenigingen en sportorganisaties?

Het Nederlands is één van de weinige talen die onderscheid maakt tussen fietsers en wielrenners”

HET PROJECT

SamenOpHetFietspad geeft zowel context-specifiek als globaal antwoord op deze vragen, zowel context-specifiek (deelnemende partijen brengen case studies in) als in zijn algemeenheid (breed onderzoek best practises en literatuuronderzoek).

Het project gebruikt de lokale contexten van relevante Nederlandse gemeenten en regio’s waar drukte op fietspaden en spanningen tussen fietsers en racefietsen spelen. En waar dus beleid om meer mensen op de fiets te krijgen aanloopt tegen de grenzen van de openbare infrastructuur. Door de lokale contexten te gebruiken als empirisch studiemateriaal en door de uitkomsten te verbinden aan debatten in de internationale academische literatuur over relaties tussen weggebruikers ontstaat een verbinding tussen theorie en praktijk.

  • Wat is de huidige status op het fietspad?
  • Wat zijn (ontwikkelingen in) de verhoudingen tussen verschillende soorten racefietsers en fietsers op de Nederlandse openbare weg? En wat betekent dit voor de veiligheid?
  • Hoe worden deze verhoudingen besproken in de media, het publieke debat, beleid en binnen de wielersport?

Naast kennis levert het onderzoek per case studie een aantal ervaringen en producten op, in een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en praktische implementatie van maatregelen (gedrag, diensten of aanbevelingen voor fysieke maatregelen).

ONZE PARTNERS

ARTIKELEN

KALENDER

06.09.2021 – 09.09.2021 -> Velo-city

13.10.2021 – 15.10.2021 -> Cycling Research Board

25.11.2021 – 26.11.2021 -> CVS congres

CONTACT

Heeft u vragen over het project of wilt u partner worden? Neem dan contact met ons op.

#samenophetfietspad
0610103946
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld
Menu