Veilig van deur tot deur, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (of kortweg SPV 2030) beschrijft een vernieuwde visie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op verkeersveiligheid. In het plan staat beschreven dat Overheden en maatschappelijke partijen gezamenlijk in moeten zetten op een meer ‘risicogestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief aan te pakken.

Dat betekent dat wegbeheerders (met partners) een risicoanalyse moeten maken voor al het verkeer op het eigen wegennet. Op basis daarvan stellen alle betrokken partijen in de regio een gezamenlijk uitvoeringsprogramma op om die risico’s te verminderen.

Het SPV 2030 beschrijft de gezamenlijke koers van wegbeheerders en andere verkeersprofessionals om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verminderen. Om dat te bereiken, moet verkeersveiligheid structureel aandacht krijgen in landelijke, regionale en lokale uitvoeringsprogramma’s: gezamenlijke agenda’s met concrete maatregelen om de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan te pakken.

De daling van het aantal verkeersdoden in Nederland stagneert. Dit is een van de redenen waarom het SPV 2030 is opgesteld. In 2018 vielen er 678 doden in het verkeer — het hoogste aantal sinds 2010. Het aantal verkeersgewonden blijft zelfs toenemen (20.800 in 2017). Er moet dus iets gebeuren. Tegelijkertijd zien we dat het verkeersbeeld verandert. Het wordt steeds drukker, er komen meer nieuwe soorten voertuigen bij, ouderen blijven langer mobiel en innovatieve technologieën zorgen voor meer afleiding in het verkeer. Al deze ontwikkelingen samen vragen om een gezamenlijk beleid van alle wegbeheerders en andere betrokken partijen. Die gezamenlijke aanpak wordt beschreven in het SPV 2030.

Het SPV 2030 is van én voor alle professionals en bestuurders die zich met verkeersveiligheid bezighouden: van beleidsambtenaren tot de politie en van werkgevers tot organisaties als Veilig Verkeer Nederland, ANWB en de Fietsersbond. Alle partijen zullen de handen ineen moeten slaan om het nieuwe denken over verkeersveiligheid gezamenlijk en structureel op de agenda te krijgen.

Het SPV 2030 beschrijft de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s binnen negen beleidsthema’s: Veilige infrastructuur, Heterogeniteit in het verkeer, Technologische ontwikkelingen, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Onervaren verkeersdeelnemers, Rijden onder invloed, Snelheid in het verkeer, Afleiding in het verkeer en Verkeersovertreders

Een van de kwetsbare verkeersdeelnemers (4e thema) betreft ‘tweewielers’. Aanvullend heeft het initiatief SamenOpHetFietspad relatie met vrijwel alle overige thema’s. Het gehele document inclusief de Kamerbrief is te vinden op de site van het Ministerie I&W.

Dit artikel is geschreven door:

Deel dit artikel

Reacties

Menu